Home План конспект урока беларускай мовы в 3 классе


План конспект урока беларускай мовы в 3 классе


Праз густыя зарасці чорнай вольхі бяжыць вясёлая і чысцюткая рачулка, зацененая з берага дрэвамі. Якая яго галоўная думка? На яе фоне чытаем верш пра Беларусь. Аб гэтым сведчаць усе яго творы, у якіх непасрэдна ідзе размова пра народнае жыццё, пра беларускага селяніна і яго прыгнятальнікаў — паноў і чыноўнікаў. Бяры, браце, дудку, наладзь і жалейку, Няхай песнь смутная ідзе ў калейку І будзіць у сэрцах мысль аб лепшай долі, Якой мы не зналі дагэтуль ніколі. Г — член сказа Д — часціна мовы Што ён абазначае? Замацаванне — Паслухайце часткі тэксту. Юра пераскочыў цераз лужыну. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах з адной даданай часткай Мэты і задачы: садзейнічаць сістэматызацыі і паглыбленню ведаў вучняў пра складаназалежныя сказы з адной даданай часткай, замацаваць набытыя веды і ўменні школьнікаў пры пастаноўцы знакаў прыпынку ў такіх сказах, выпрацоўваць уменне прымяняць іх пры самастойным пісьме; развіваць уменне знаходзіць у тэкстах складаназалежныя сказы з адной даданай часткай, самастойна ўтвараць такія сказы, складаць схемы; выхоўваць пачуццё любові і павагі да мінулага нашых продкаў. Запішыце з чырвонага радка: 2. Ужо ў тыя гады Ф. Лужына, нібы дураслівае шчаня, то адступала перад хлопчыкам, то хапала яго за ногі, узлятала фантанам і абсыпала дажджом. Але паэт свядома выбраў шлях цяжкіх выпрабаванняў і барацьбы, бо найважнейшым для сябе лічыў справядлівасць і праўду. У беларускай літаратуры атрымаў сваё развіццё ў 80-90 гг. Сучаснікі паэта, сяляне, успамінаюць: ,, Добры быў чалавек, ой добры. Зачытаць эпіграф да ўрока. Раз, два, тры, чатыры, Крок за крокам па краіне. Як толькі ў хаце зрабілася ціха, па дошках падлогі затупацелі маленькія мяккія ножкі. Тут жа, на Украіне, паэт ажаніўся. Вылепіў ракету, паставіў яе на пляцоўку для запуску. Знайдзіце ў вершы вобразныя сродкі, якія дапамагаюць перадаць заклік паэта, што мастацтва павінна служыць народу. Ён нарадзіўся ў 1840 годзе, а ўжо ў 1900 годзе яго не стала. Жыццё і творчы шлях Францішка Багушэвіча. Давайце паспрабуем сабраць матэрыял для нашага першага нумара. На гэтых астравах, злучаных драўлянымі мастамі, хаты патанаюць у садах. Праверка дамашняга задання — Прачытайце тэкст «ланцужком». Праверка выканання задання, выказванні вучняў пра размяшчэнне даданай часткі ў складаназалежным сказе з адной даданай часткай.


Чытаем правіла старонка 17.


Г — член сказа Д — часціна мовы Што ён абазначае? Чытаем правіла старонка 17. Знайсці аднародныя члены і падкрэсліць. У густых садах ты красуешся, Сілай поўнай маладой. Якія арфаграмы мы сустрэлі ў гэтым сказе? Нашага вожыка тата злавіў y лесе і прынёс y кішэні дахаты. Што вы можаце пра іх сказаць? Сваю родную старонку Я люблю, як і бацькоў, Што вучылі песняй звонкай, Прывівалі мне любоў І да мовы, да дубровы, Да палёў і да лугоў І заўсёды да народа, Што жыве тут ад вякоў. Удивительные вещи творит природа. Рад сонечнаму дню, яснаму Даць роднаму чалавеку. Таму што лесу ўсё яшчэ многа, хату у нас часта будуюць талакою з тоўстых і смалістых сасновых бярвенняў.

Some more links:
-> ответы на билеты базового уровня по информатике
Памёр Францішак Багушэвіч 15 красавіка 1900 года ў Кушлянах.
-> ниро аттестация педагогических работников вопросы и ответы специалистам доу на подтверждение первой
Гарады, назвы якіх адрозніваюцца адной літарай?
-> бланк № 1-торги
Урок беларускай мовы ў 4 класе Тэма: Давальны склон прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду Мэты: арганізаваць дзейнасць па азнаямленню з формай прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду ў давальным склоне; фарміраванне ўмення вызначыць давальны склон прыметнікаў і правільна пісаць канчаткі; садзейнічаць развіццю мовы, слоўнікавага запасу; стварыць умовы выхавання любові да Радзімы.
-> конспекты для занятий по боевой подготовке
Спачатку трапляем у сенцы.
-> готовые ответы билетов по обж 9 класс
Што вы можаце пра іх сказаць?
->SitemapПлан конспект урока беларускай мовы в 3 классе:

Rating: 94 / 100

Overall: 62 Rates